تصاویر مختلف از زوایای متفاوت از قاب های دور ژله ای و سخت (هارد) در زیر موجود می باشد.

با کمک تصاویر زیر می توانید قاب مناسب خود را قبل از خرید انتخاب نمایید.